Přejít k hlavnímu obsahu
x

Placení obědů

11. 03. 2020

Vážení rodiče, po domluvě s vedoucí školní jídelny se budou obědy platit až od 15. 4.  a budou zde započteny i obědy za březen.

Domácí úkoly pro žáky

11. 03. 2020

Upozorňujeme rodiče, že žákům ZŠ byly včera některými učiteli jednotlivých předmětů zadány domácí úkoly, které by měli žáci vypracovávat po dobu nepřítomnosti ve škole. Dále budou zadávány domácí úkoly přes systém Bakaláři, popř. přes webové stránky školy. Žáci byli upozorněni, že je jejich povinností (popř. povinností zákonných zástupců mladších žáků) tyto pokyny sledovat a domácí úkoly takto zadané plnit. Pokud vám bakaláři nefungují, je to zpravidla tím, že jste ztratili nebo zapomněli přístupové údaje. Není totiž možné, aby někomu systém fungoval, a někomu ne. V tomto případě je vaší povinností zjistit si informace o domácích úkolech od spolužáků. Předpokládáme, že všichni žáci budou mít po opětovném nástupu do školy všechny úkoly bez výmluv splněné.

 

Žádost o ošetřovné - aktualizace

11. 03. 2020

Další informace pro zákonné zástupce, kteří budou své zaměstnavatele žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let: Formulář neslouží jako "omluvenka" zaměstnavateli, ale jako žádost o sociální dávku. Z tohoto důvodu bude škola formuláře potvrzovat, až bude zřejmé, jak dlouho bude uzavření škol trvat. Postup "nástupu na ošetřování" konzultujte se svým zaměstnavatelem.

 

Informace o ošetřovném