Přejít k hlavnímu obsahu
x

 

V pátek 27. ledna proběhlo v naší škole oficiální otevření nově zrekonstruované učebny 

pracovních činností. Malé, ale pro školu významné akce se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR Mgr. Marek Výborný, vedoucí Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss, zástupci MAS Havlíčkův kraj, MAS Hlinecko a Centra pro regionální rozvoj ČR pro kraj Vysočina, dále pracovníci firmy Jaroslava Laštůvky, která realizovala stavební část, představitelé okolních obcí a samozřejmě představitelé naší školy a obce. 

Rekonstrukce byla provedena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj. Náklady činily bezmála 2 mil. Kč.