Přejít k hlavnímu obsahu
x

1.9.2022 Poprvé ve škole

05. 09. 2022

Ve čtvrtek 1. září jsme ve škole přivítali šest nových prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta obce pan Ing. Robert Adámek, který popřál úspěšný školní rok nejen žákům a jejich rodičům, ale i nové paní ředitelce Mgr. Lence Hladíkové a paní zástupkyni Mgr. Silvii Holečkové. Děti si odnesly praktické dárky v podobě školních výtvarných pomůcek, dětské literatury a dalších upomínkových předmětů. 

 

Výsledky voleb do školské rady

30. 06. 2022

V souladu s §167 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) jsme pořádali volbu nového člena Školské rady na tříleté funkční období.

Výsledky voleb do Školské rady:

1. Laštůvka Petr, Kameničky - 3x

2. Novák Michal, Kameničky - 11x

3. Odvárková Barbora, DiS - 12x

4. Pérko Radek, Kameničky - 11x

5. Sadílek Roman, Kameničky - 23x

Do Školské rady na tříleté funkční období 2022 - 2025 z řad zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ byl zvolen pan Roman Sadílek, bytem Kameničky.

Omezení provozu školní družiny

24. 06. 2022

Upozorňujeme rodiče žáků, že od PONDĚLÍ 27. 6. 2022 bude omezen provoz školní družiny z důvodu rekonstrukce prostor školní družiny. Prosíme Vás proto o zvážení nutnosti odpoledního pobytu Vašeho dítěte ve ŠD.

Děkujeme za pochopení.

Odhlašování obědů

20. 06. 2022

Upozorňujeme rodiče a žáky, že od 29. 6. včetně neodhlašujeme obědy. Děkujeme za pochopení.

Volba zástupce do Školské rady

20. 06. 2022

Vážení rodiče, žáci obdrželi lístky s návrhem zástupce do nové Školské rady.

Prosíme o vyplnění.

Děkujeme.

Odpoledne na Britských ostrovech aneb čtvrťáci a páťáci v kraji divů, kouzel, pohádek a snů

11. 04. 2022

Ve čtvrtek 31. 3. jsme se se zájemci ze 4. a 5. třídy vydali na dalekou cestu do Velké Británie. Prostřednictvím dětských knih jsme ve své fantazii procestovali svět Divů, říši Liliputů, navštívili tajemná blata s černým psem, svět kouzel Harryho Pottera, Shakespearovo divadlo, a dokonce ochutnali bonbóny v Karlíkově továrně na čokoládu!

Plněním zábavných i dobrodružných úkolů, jsme se po vyluštění závěrečné šifry dostali na „Čaj o páté“, který se dle tradiční receptury podával s mlékem a sušenkami ve školní jídelně.

Na závěr jsme si o prožitých dobrodružstvích povídali a rozešli se plni zážitků a odhodláni číst nové i staré knihy dál.

Noc s Andersenem

03. 04. 2022

Žáci 3. a 7. třídy prožili noc z 1. na 2. dubna 2022 ve škole. Zapojili se do celorepublikové akce na podporu čtenářství - Noc s Andersenem. Vlastně s Josefem Ladou. Téma jsme vybrali proto, že si letos připomínáme 135 let od narození Josefa Lady - známého spisovatele, malíře a ilustrátora, 55 let časopisu Sluníčko a 77 let jeho "sourozence" Mateřídoušky (logo tohoto časopisu vytvořil Josef Lada).

Na žáky čekal bohatý program. Že se program líbil, dokládá závěrečná hláška žáků: "A bude Noc s Andersenem i příští rok?"

                                                                                                                                                         Mgr. Jana Dostálová, Mgr. Vanda Truncová