Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zlatý list

Vybraní žáci 4. - 8. třídy se ve pátek 12. 5. 2023 zúčastnili krajského kola
přírodovědně – ekologické soutěže Zlatý list, které se konalo v okolí Záchranné
stanice a ekocentra Pasíčka. Soutěž proběhla formou stezky se stanovišti, která
prověřila znalosti soutěžících z botaniky, zoologie, meteorologie, ekologie a ochrany
ŽP.
Naši školu v kategorii starších žáků reprezentovalo šestičlenné družstvo žáků
ze 6. – 8. třídy (Zavřel, Vašková, Žampachová, Pavlišová Smola, Brožová), které se
rozdělilo na 2 tříčlenné hlídky. Tříčlenné hlídky vybíhaly po 3 minutách z areálu
záchranné stanice. Hodnoceno bylo celé družstvo, body se sčítaly.
V kategorii mladších žáků soutěžili žáci 4. třídy, jmenovitě: Černá, Makovská,
Laštůvka, Pavliš, Žák, Musial. Mladší žáci se umístili na 9. místě z 11. Starší žáci
obsadili krásné 6. místo z 15. Děti si užili prima den. S odměnou nakonec odešel
každý soutěžící.

Mgr. Daniela Kosařová