Přejít k hlavnímu obsahu
x

Den Země

11. 06. 2023

Den Země

Žáci 4. třídy přišli s nápadem na "přespávačku" ke Dni Země. Oslovili jsme paní učitelku Kosařovou, která souhlasila a stala se našich odborným garantem. Akce se uskutečnila 21. -22. 4.

Na jejím začátku žáci provedli jarní úklid v Kameničkách. Nasbírali  4 obrovské pytle odpadu, za což si vysloužili pochvalu a odměnu od pana starosty.

Následovala vzdělávací část, která byla zaměřena na dentrologii a dentrometrii. Žáci pracovali s určovacím klíčem jehličnatých stromů, zjišťovali druhy stromů a školní zahradě, odhadovali a měřili různými technikami jejich stáří a výšku.

Poté v odborné učebně pracovali s mikroskopy a zkoumali příčný řež jehlicí borovice, vytvořili model letokruhů, vyrobili recyklovaný ruční papír (který později použili při výrobě přáníčka ke svátku matek), seznámili se s různými druhy dřev a možnostmi jejich využití.

V následujícím týdnu jsme v Čls laborovali, prováděli se jsme různá měření se vzorky dřev (váha, objem, hustota).

                                             Mgr. Jana Dostálová

Celoroční projekt Obce, ve kterých žijeme

08. 06. 2023

Celoroční projekt Obce, ve kterých žijeme

Čtvrťáci se v průběhu celého školního roku seznamovali s obcemi, ve kterých žijí jejich spolužáci i učitelé.

Postupně navštívili Kameničky, Jeníkov, Filipov, Chlumětín a také, i když jen internetově, Holetín a Miřetice.

Seznámili se i s dalšími obcemi Mikroregionu  Hlinecko v rámci soutěže, kterou organizovala MAS Hlinecko, tedy s Hlinskem, Krounou, Včelákovem, Trhovou Kamenicí.

Pracovali s mapami, vyhledávali různé informace na internetu. Kreslili erby obcí.

Bylo to velmi zajímavě zpracované poznání regionu, ve kterém žijeme.

                                                                                           Mgr. Jana Dostálová

Meteorologická stanice Svratouch

08. 06. 2023

Meteorologická stanice Svratouch

1. 6. jsme se pěšky vypravili přes pramen Chrudimky do Svratouchu.

Učili jsme se o počasí a faktorech, které ho ovlivňují. V Meteorologické stanici nám ukázali přístroje, které tam mají, dozvěděli jsme se, co měří, co sledují a proč. Zajímaly nás rekordy. Už víme, jaká byla naměřena nejvyšší a nejnižší teplota, jak se projevily úpravy v elektrárně                             v Opatovicích na kvalitě ovzduší, co je radon, do jaké hloubky půda v našem regionu v zimě promrzá a spoustu dalších informací

Poté jsme pracovali s mapou regionu a buzolou, zorientovali jsme se v krajině a ukázali jsme si ráz vysočiny (téma v ČlS - Povrch krajiny). Rozhlédli jsme se po okolí a pojmenovali jsme kvetoucí rostliny.

Autobusem jsme popojeli do Chlumětína, což je poslední obec, ve které bydlí žáci ze třídy a kterou jsme během školního roku nenavštívili. Chlapci pro nás připravili zajímavou prohlídku obce a dokonce přinesli knížku s fotkami budov nyní a minulosti. To bylo velmi zajímavé.

Putování přes dva kraje (Pardubický kraj a Vysočinu) se nám zdařil i díky velmi pěknému počasí.

                                                                                      Mgr. Jana Dostálová

Po stopách Karla IV. v Praze

08. 06. 2023

Po stopách Karla IV. v Praze

V dějepisné části ČlS jsme se dostali k Lucemburkům.  Karel IV, Otec vlasti, jeden z nejvýznamnějších panovníků středověku přispěl ke zvelebení Prahy žáky velmi zaujal.

Načetli jsme si předem pověsti, které se vztahují ke Karlovu mostu a dalším známých místům, smáli jsme se u příběhu Macha a Šebestové, kteří se díky sluchátku dostali na Karlův dvůr.

Karel nás zaujal i jako člověk, vždyť se poprvé ženil v 7 letech, byl třikrát vdovcem, vzal si za ženu dívku, kterou původně plánoval jako nevěstu pro svého syna, naposledy se ženil v 43 letech s dívkou, které bylo 16 let ....

31. 5. jsme vyrazili do Prahy a vydali jsme se v jeho stopách.

Na Hradě jsme navštívili části, které tam zanechali Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci i Habsburkové - baziliku sv. Jiří, katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Daliborku, Míčovnu, Letohrádek královny Anny - Belveder.

V poledne jsme si nenechali ujít střídáni hrad stráže.

V Nerudově ulici jsme obrátili naši pozornost k domovním znamením, na Malostranském náměstí jsme se krátce zastavili před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a dotupovali jsme na Karlův most.

Naším odpoledním programem byla návštěva Muzea Karlova mostu s vyjížďkou Pražskými Benátkami (od zbytků Juditina mostu na Čertovku, od Karlova k Mánesovu mostu).

To byla velmi pěkná tečka za naším putováním českou historií.

Výlet se povedl, počasí nám přálo. 

                                                                                      Mgr. Jana Dostálová

Pravěk na Chrudimsku a Mozaika z dějin regionu

08. 06. 2023

Pravěk na Chrudimsku a Mozaika z dějin regionu

Žáci 24. 5. 2023 navštívili Regionální muzeum v Chrudimi, kde proběhl vzdělávací program zaměřený na části dějin, kterým se celý rok věnujeme v hodinách ČlS, tedy pravěku a středověku. Ale se zaměřením na region, ve kterém žijeme.

Viděli jsme spoustu exponátů, které dokazují osídlení Chrudimska už v době pravěké. Hodně se žákům líbila stolička mamuta, která byla nalezena přímo v Chrudimi.

Krásné byly i šperky z doby bronzové a doby Keltů.

Model středověké Chrudimi nás přenesl do středověku. Viděli jsme budování městského opevnění, řemeslníky při jejich práci, vybavení domů.... Naše putování časem jsme zakončili          v době husitských válek, kdy husité Chrudim obsadili a  hledali poklad, který je podle pověsti v Chrudimi ukryt. Neváhali pozabíjet spoustu mnichů z místního kláštera, ale poklad nenašli. Ten na objevení stále čeká :-).

                                                                            Mgr. Jana Dostálová

Dětské dopravní hřiště 4. třída

08. 06. 2023

Dětské dopravní hřiště 4. třída

Květen ve 4. třídě proběhl ve znamení dopravní výchovy.

 3., 24., a 30. 5. jsme trénovali praktické jízdy na dopravním hřišti v Chrudimi. Zdokonalit se               v ovládání kola, si žáci zkoušeli při jízdách zručnosti. Na testy, které jsou součástí závěrečných zkoušek, se připravovali v hodinách ČlS. Úsilí se vyplatilo. Všichni žáci u teoretické i praktické části závěrečných zkoušek uspěli a odvezli si domů Průkaz cyklisty. Přeji všem hodně šťastných kilometrů bez nehod.

                                                                                  Mgr.  Jana Dostálová

Piškvorkový turnaj

24. 05. 2023

https://www.youtube.com/watch?v=9uQF8Fh2r3g&ab_channel=AHPVIDEOHlinsko 

 

Krajské kolo OVOV

24. 05. 2023

Dne 15. 5. se v Moravské Třebové uskutečnilo krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Z okresního kola postoupilo naše družstvo (Antonín Adámek, Jakub Novák, Jan Žampach, Tomáš Popelka, Anežka Svobodová, Ludmila Žampachová a Růžena Vodičková) na patnácté pozici z šestnácti nominovaných týmů, ale na krajském kole se naši sporťáci zmáčkli a obsadili konečné 11. místo. Nebýt chyby rozhodčích, tak bychom obsadili dokonce 9. místo. Družstvo jsme museli doslova slepit, protože během 2 týdnů se z něj omluvilo 6 žáků. Je to odraz "ne"chuti dětí na sobě pracovat. Mezi jednotlivci si nejlépe vedli Jan Žampach 6. místem v kategorii 2011 chlapci a Růžena Vodičková 6. místem v kategorii 2010 dívky. Doufám v lepší časy:-) PN

Okresní kolo OVOV

24. 05. 2023

https://www.youtube.com/watch?v=w9TpmzNJLAk&ab_channel=AHPVIDEOHlinsko

ZŠ Kameničky - 6. místo

Noc s Andersenem

04. 04. 2023

Odpoledne v pátek 31. 3. se vrátili žáci 4. a 8. třídy zpět do školy. Proč? Protože byla Noc s Andersenem. A to znamená přespávačka ve škole s programem. Nejprve se žáci obou tříd ubytovali. Účastníci přinesli spousty napečených dobrot (štrůdl, bábovka, perník, mufiny, sušenky, buchta margotka….), proto si zřídili „bufáč“, kde si každý nabíral podle chuti. Začal program, který osmáci připravili pro čtvrťáky. Tématem letošního ročníku byl H.CH. Andersen, Ondřej Sekora a jeho Ferda Mravenec a Helena Zmatlíková. Žáci plnili úkoly na 8 stanovištích, umístěných po celé škole. Následovalo tvoření. Každý si vyrobil mravence, tykadla, puntíkovaný šátek, labuť - ošklivé káčátko. Vzniklo mraveniště a Ferda v nadživotní velikosti. Odbila dvanáctá hodina, ale lampa ještě svítila, žáci si zazpívali, lampa zhasla a dobrou noc. A pak…přišlo to, na co se mnozí těšili nejvíc…noční stezka odvahy. Osmáci se převlékli za postavy z Kytice a další hororové postavy. Čtvrťáci se docela báli, ale všichni to „dali“. V sobotu po rozcvičce a snídani si žáky vyzvedli rodiče. žáci 4. třídy „Co se mi líbilo nejvíc?....Nevím. Mně se líbilo všechno.“ Polina „Nejstrašidelnější byl Vřískot a Polednice. Přiznám se, že jsem se bál.“ Ondra „Nejvíce se mi líbila bojovka. Ze začátku jsem se hodně bál a říkal jsem si, že tam nechci, ale pořád jsem si také říkal, že to jsou jenom osmáci a ne opravdové postavy z Kytice. Nejsrandovnější byla Polednice, jak skučela. Měli to připravené moc hezky.“ Marek „Paní učitelka budila kluky na bojovku a já jsem také procitla. Pak na mě a Poli přišla řada. „Aááá,“ ozval se hlasitý vřískot. Poli se třásla, ale podařilo se úspěšně vyrazit. Když jsme byly skoro u konce, Polednice na nás bafla. „Aáááá,“ ozvalo se z našich úst, lekly jsme se, až jsme si málem ucvrkly.“ Evelína „Vzbudili jsme se a slyšeli takové sténání. Rozdělili jsme se na dvojice. Potom jsme šli po schodech s hrůzou. Kam jsme se pohnuli, všude byly postavy z Kytice. Viděli jsme Polednici, dceru z Dceřiny kletby, vodníka… hrozně jsme se báli. Ještě k tomu v noci, bylo to jako v hororu.“ Amálie „Nejlepší a nejstrašidelnější byla noční stezka odvahy, protože tam byly skoro všechny postavy z Kytice.“ Rozálie „Mně se líbilo, jak jsme byli na té noční bojovce a dali jsme jméno strašidlu vřískotovi - Íbeják. Polednici jsme taky pojmenovali Adaptér z Wishe, protože byla hodně hučivá, což adaptéry z Wishe dělají. Můj nejlepší zážitek byl, když na nás vyběhl kat s další postavou.“ Damián „Ptali jsme se Anežky (dcera z Dceřiny kletby), jestli se oběsí. Říkala, že nemůže, protože to prý je nebezpečné :-).“ Matyáš „Když jsme po dlouhém vyrábění usnuli, budili nás do boje. Šly jsme v pyžamu a v mikině. Všude svíčky a tma, na půdě stál Vřískot, u záchodu seděl vodník. Svíčky nás zavedly k Polednici. Malá, stará, oči divé. Máma řvala: „Ááááá, jdi pryč, Polednice, jdi, jdi, to je moje dítě.“ Polednice se obrátila a my jsme si myslely, že je to vše. Ale nebylo. Polednice se rozběhla a běžela, běžela a my taky, jako o život. Naštěstí jsme jí utekly.“ Vendula