Přejít k hlavnímu obsahu
x

Přehlídka dětských recitátorů

11. 06. 2023

Přehlídka dětských recitátorů

Letošní přehlídky dětských recitátorů v Chrudimi (16. 3.) e zúčastnila žákyně 4. třídy Evelína Hladká, která si odnesla Čestné uznání s postupem do krajského kola.

V krajském kole (13.4.) dosáhla na Čestné uznání.

                                                         Mgr. Jana Dostálová

Východočeská galerie Pardubice

11. 06. 2023

Východočeská galerie Pardubice

Žáci 3. a 4. třídy spojili divadelní představení s výtvarným edukačním programem ve VČG.

Čtvrťáci si vyzkoušeli linoryt a třeťáci různými výtvarnými technikami vytvářeli mraky a mráčky.

                                             Mgr. Jana Dostálová

Východočeské divadlo Pardubice

11. 06. 2023

Východočeské divadlo Pardubice

V prosinci jsme navázali spolupráci s obchodním oddělením Východočeského divadla                                     v Pardubicích. Díky tomu naši žáci měli možnost navštívit některá divadelní představení VČD                 v dopoledním čase a za zvýhodněné žákovské vstupné.

4. třída  - Tři veteráni (9. 1.)

3. třída  - Tři veteráni (2. 2.)

8. a 9. třída  - Showtime (20. 2.)

8. třída - Pan Kaplan má třídu rád (29.3.)

9. třída - Rychlost dopadu sněhové vločky (31. 5.)

                                                                  Mgr. Jana Dostálová

Den Země

11. 06. 2023

Den Země

Žáci 4. třídy přišli s nápadem na "přespávačku" ke Dni Země. Oslovili jsme paní učitelku Kosařovou, která souhlasila a stala se našich odborným garantem. Akce se uskutečnila 21. -22. 4.

Na jejím začátku žáci provedli jarní úklid v Kameničkách. Nasbírali  4 obrovské pytle odpadu, za což si vysloužili pochvalu a odměnu od pana starosty.

Následovala vzdělávací část, která byla zaměřena na dentrologii a dentrometrii. Žáci pracovali s určovacím klíčem jehličnatých stromů, zjišťovali druhy stromů a školní zahradě, odhadovali a měřili různými technikami jejich stáří a výšku.

Poté v odborné učebně pracovali s mikroskopy a zkoumali příčný řež jehlicí borovice, vytvořili model letokruhů, vyrobili recyklovaný ruční papír (který později použili při výrobě přáníčka ke svátku matek), seznámili se s různými druhy dřev a možnostmi jejich využití.

V následujícím týdnu jsme v Čls laborovali, prováděli se jsme různá měření se vzorky dřev (váha, objem, hustota).

                                             Mgr. Jana Dostálová

Celoroční projekt Obce, ve kterých žijeme

08. 06. 2023

Celoroční projekt Obce, ve kterých žijeme

Čtvrťáci se v průběhu celého školního roku seznamovali s obcemi, ve kterých žijí jejich spolužáci i učitelé.

Postupně navštívili Kameničky, Jeníkov, Filipov, Chlumětín a také, i když jen internetově, Holetín a Miřetice.

Seznámili se i s dalšími obcemi Mikroregionu  Hlinecko v rámci soutěže, kterou organizovala MAS Hlinecko, tedy s Hlinskem, Krounou, Včelákovem, Trhovou Kamenicí.

Pracovali s mapami, vyhledávali různé informace na internetu. Kreslili erby obcí.

Bylo to velmi zajímavě zpracované poznání regionu, ve kterém žijeme.

                                                                                           Mgr. Jana Dostálová

Meteorologická stanice Svratouch

08. 06. 2023

Meteorologická stanice Svratouch

1. 6. jsme se pěšky vypravili přes pramen Chrudimky do Svratouchu.

Učili jsme se o počasí a faktorech, které ho ovlivňují. V Meteorologické stanici nám ukázali přístroje, které tam mají, dozvěděli jsme se, co měří, co sledují a proč. Zajímaly nás rekordy. Už víme, jaká byla naměřena nejvyšší a nejnižší teplota, jak se projevily úpravy v elektrárně                             v Opatovicích na kvalitě ovzduší, co je radon, do jaké hloubky půda v našem regionu v zimě promrzá a spoustu dalších informací

Poté jsme pracovali s mapou regionu a buzolou, zorientovali jsme se v krajině a ukázali jsme si ráz vysočiny (téma v ČlS - Povrch krajiny). Rozhlédli jsme se po okolí a pojmenovali jsme kvetoucí rostliny.

Autobusem jsme popojeli do Chlumětína, což je poslední obec, ve které bydlí žáci ze třídy a kterou jsme během školního roku nenavštívili. Chlapci pro nás připravili zajímavou prohlídku obce a dokonce přinesli knížku s fotkami budov nyní a minulosti. To bylo velmi zajímavé.

Putování přes dva kraje (Pardubický kraj a Vysočinu) se nám zdařil i díky velmi pěknému počasí.

                                                                                      Mgr. Jana Dostálová

Po stopách Karla IV. v Praze

08. 06. 2023

Po stopách Karla IV. v Praze

V dějepisné části ČlS jsme se dostali k Lucemburkům.  Karel IV, Otec vlasti, jeden z nejvýznamnějších panovníků středověku přispěl ke zvelebení Prahy žáky velmi zaujal.

Načetli jsme si předem pověsti, které se vztahují ke Karlovu mostu a dalším známých místům, smáli jsme se u příběhu Macha a Šebestové, kteří se díky sluchátku dostali na Karlův dvůr.

Karel nás zaujal i jako člověk, vždyť se poprvé ženil v 7 letech, byl třikrát vdovcem, vzal si za ženu dívku, kterou původně plánoval jako nevěstu pro svého syna, naposledy se ženil v 43 letech s dívkou, které bylo 16 let ....

31. 5. jsme vyrazili do Prahy a vydali jsme se v jeho stopách.

Na Hradě jsme navštívili části, které tam zanechali Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci i Habsburkové - baziliku sv. Jiří, katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Daliborku, Míčovnu, Letohrádek královny Anny - Belveder.

V poledne jsme si nenechali ujít střídáni hrad stráže.

V Nerudově ulici jsme obrátili naši pozornost k domovním znamením, na Malostranském náměstí jsme se krátce zastavili před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a dotupovali jsme na Karlův most.

Naším odpoledním programem byla návštěva Muzea Karlova mostu s vyjížďkou Pražskými Benátkami (od zbytků Juditina mostu na Čertovku, od Karlova k Mánesovu mostu).

To byla velmi pěkná tečka za naším putováním českou historií.

Výlet se povedl, počasí nám přálo. 

                                                                                      Mgr. Jana Dostálová

Pravěk na Chrudimsku a Mozaika z dějin regionu

08. 06. 2023

Pravěk na Chrudimsku a Mozaika z dějin regionu

Žáci 24. 5. 2023 navštívili Regionální muzeum v Chrudimi, kde proběhl vzdělávací program zaměřený na části dějin, kterým se celý rok věnujeme v hodinách ČlS, tedy pravěku a středověku. Ale se zaměřením na region, ve kterém žijeme.

Viděli jsme spoustu exponátů, které dokazují osídlení Chrudimska už v době pravěké. Hodně se žákům líbila stolička mamuta, která byla nalezena přímo v Chrudimi.

Krásné byly i šperky z doby bronzové a doby Keltů.

Model středověké Chrudimi nás přenesl do středověku. Viděli jsme budování městského opevnění, řemeslníky při jejich práci, vybavení domů.... Naše putování časem jsme zakončili          v době husitských válek, kdy husité Chrudim obsadili a  hledali poklad, který je podle pověsti v Chrudimi ukryt. Neváhali pozabíjet spoustu mnichů z místního kláštera, ale poklad nenašli. Ten na objevení stále čeká :-).

                                                                            Mgr. Jana Dostálová

Dětské dopravní hřiště 4. třída

08. 06. 2023

Dětské dopravní hřiště 4. třída

Květen ve 4. třídě proběhl ve znamení dopravní výchovy.

 3., 24., a 30. 5. jsme trénovali praktické jízdy na dopravním hřišti v Chrudimi. Zdokonalit se               v ovládání kola, si žáci zkoušeli při jízdách zručnosti. Na testy, které jsou součástí závěrečných zkoušek, se připravovali v hodinách ČlS. Úsilí se vyplatilo. Všichni žáci u teoretické i praktické části závěrečných zkoušek uspěli a odvezli si domů Průkaz cyklisty. Přeji všem hodně šťastných kilometrů bez nehod.

                                                                                  Mgr.  Jana Dostálová

Piškvorkový turnaj

24. 05. 2023

https://www.youtube.com/watch?v=9uQF8Fh2r3g&ab_channel=AHPVIDEOHlinsko