Přejít k hlavnímu obsahu
x

Ředitelské volno

11. 09. 2023

Oznámení ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna na pátek 29.9.2023 pro žáky 1. - 9. ročníku

Vážení rodiče na pátek 29.9.2023 vyhlašuji ředitelské volno v souladu s§24 odst. 2 Zákona č. 561/2004Sb pro žáky základní školy. Na mateřskou školu se toto vyhlášení nevztahuje.       

                                                                                                                Lenka Hladíková

Branný závod

28. 06. 2023

Branný závod

V závěru školního roku jsme pro děti 1. až 8. třídy uspořádali branný závod,
kterého se zúčastnilo 15 pětičlenných družstev. Žáci byli rozlosování předem napříč
třídami, společně plnili uložené úkoly na 8 stanovištích rozmístěných na určené trase
dlouhé cca 1,5km.
Vyzkoušeli si hod granátem na cíl, vyluštit šifru zapsanou morseovkou, střelbu
ze vzduchovky, dopravní test, poznávání R a Ž, přivolání záchranné služby a
poskytnutí předlékařské první pomoci, pohyblivý chodník a orientaci v mapových
značkách.
Za nesplnění disciplíny či špatné odpovědi obdrželi trestné body, které
představovaly minuty navíc k běžeckému času. Vyhrálo družstvo s nejrychlejším
časem.

Mgr. Daniela Kosařová

Pololetní soutěž – 2. pol.

28. 06. 2023

Pololetní soutěž – 2. pol.

V minulém roce jsme symbolickou částkou podpořili chod záchranné stanice v
Pasíčkách. Na oplátku jsme obdrželi několik nástěnných kalendářů na rok 2022 s
jejich svěřenci. Kolem jednoho jsme procházeli vedle sborovny, jiné visely ve třídách.
Pokud jste pozorně otáčeli jednotlivé měsíce a sem tam se i začetli, měli jste
jedinečnou možnost se zapojit do pololetní soutěže, která ilustrovala život a osud
zvířátek, které stáli modelem.
Soutěže se opět zúčastnili i někteří učitelé. Z jejich řad opět dominovala Jana
Dostálová, z dětí si první místo vysoutěžila Rozárka Černá, na druhém místě skončila
Vendulka Karlíková, třetí místo obsadil Ondřej Žák.

Mgr. Daniela Kosařová

Přírodovědná soutěž

28. 06. 2023

Přírodovědná soutěž

Ve dnech 15. – 16. 6. 2023 dopoledne proběhlo v DDM Hlinsko okresní kolo
Přírodovědné soutěže. Úkolem žáků 1. stupně a 2. stupně bylo poznat co největší
počet vystavených přírodnin a určit chráněné druhy.
V kategorii C (6. – 7. třída) soutěžila děvčata ze sedmé třídy, jmenovitě Linda
Vašková, Michaela Pavlišová a Ludmila Žampachová. Lída přivezla diplom a cenu za 3.
místo, Linda Vašková obsadila krásné 11. místo, Míša Pavlišová místo 16. z 26
soutěžících. Předními příčkami si tak holky zajistily celkové 2. místo ze 7 soutěžících
škol.
Kategorii D (8. – 9. třída) zastupovali Anežka Brožová s Tadeášem Smolou, oba
z 8. třídy. Anežka Brožová skončila 18., Tadeáš obsadil 20. místo z 27 soutěžících.
O den dříve reprezentovali naši školu v kategorii A žáci 3. třídy, kteří postoupili
ze školního kola, jmenovitě Nováková Alžběta, Buttle Hudson Tobias a Adámková
Dorotka. Bětka obsadila krásné 7. místo, Tobias byl 13. a Dorotka 17. z 19 soutěžících.
V pořadí škol se třeťáčci umístili na 6. místě ze sedmi.

Mgr. Daniela Kosařová

Zlatý list

28. 06. 2023

Zlatý list

Vybraní žáci 4. - 8. třídy se ve pátek 12. 5. 2023 zúčastnili krajského kola
přírodovědně – ekologické soutěže Zlatý list, které se konalo v okolí Záchranné
stanice a ekocentra Pasíčka. Soutěž proběhla formou stezky se stanovišti, která
prověřila znalosti soutěžících z botaniky, zoologie, meteorologie, ekologie a ochrany
ŽP.
Naši školu v kategorii starších žáků reprezentovalo šestičlenné družstvo žáků
ze 6. – 8. třídy (Zavřel, Vašková, Žampachová, Pavlišová Smola, Brožová), které se
rozdělilo na 2 tříčlenné hlídky. Tříčlenné hlídky vybíhaly po 3 minutách z areálu
záchranné stanice. Hodnoceno bylo celé družstvo, body se sčítaly.
V kategorii mladších žáků soutěžili žáci 4. třídy, jmenovitě: Černá, Makovská,
Laštůvka, Pavliš, Žák, Musial. Mladší žáci se umístili na 9. místě z 11. Starší žáci
obsadili krásné 6. místo z 15. Děti si užili prima den. S odměnou nakonec odešel
každý soutěžící.

Mgr. Daniela Kosařová

Memoriál Karla Kněze 23. 6. 2023

27. 06. 2023

 

Memoriál Karla Kněze 23. 6. 2023

Memoriál Karla Kněze je branný závod družstev, který se koná v Ležákách vždy           v pátek před pietním aktem. Jeho cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky.

I letos měla naše škola v této soutěži zastoupení. Zúčastnila se dvě pětičlenná družstva složená ze zástupců 4., 8. a 9. třídy.

Trasa závodu vedla z Louky od památníku Karla Kněze do Ležáků. V prostoru NKP pak žáci  plnili na stanovištích vědomostní úkoly, úkoly z dopravní výchovy, odpovídali na otázky týkající se kyberšikany, stříleli ze vzduchovky apod. 

Po skončení závodu byl připraven bohatý doprovodný program, který byl zakončen seskokem parašutistů.,

Družstvo starších žáků se umístilo na 4. místě. 

                                                                  Mgr. Jana Dostálová

 

Školní výlet do Nasavrk

25. 06. 2023

Školní výlet do Nasavrk

Žáci 4. třídy vyjeli ve dnech 21. - 22.6. 2023 na školní výlet do Nasavrk s cílem poznat na vlastní kůži, jak se žilo Keltům.

První den zavítali na zámek, kde je průvodkyně provedla keltskou expozicí. Žáci získali základní informace o životě Keltů, jejich bydlení, řemeslech, oblékání, pohřbívání, náboženství, svátcích, prohlédli si model oppida v Českých Lhoticích, zhlédli krátký film Příběh kamene.

Odpoledne na žáky čekal program v archeoskanzenu Země Keltů. Nejprve si povídali s paní průvodkyní o Keltech (užívali si toho, že znali odpovědi na její otázky a byli velmi chváleni), prošli si skanzen, zevrubně prošmejdili dvorec kováře, seznámili se se zvířaty, která jsou součástí archeoskanzenu - vůl, kozy, prasata...

Poté na ně čekal výcvik se zbraní v ruce. Zkusili si boj s obraných štítem a lukostřelbu.

Po přestávce následoval program "Keltská kuchyně". Žáci si připravili z těsta placičky, které si upekli na kameni nad ohněm, dochutili si medem, sádlem, rozinkami.....ochutnali keltský "popcorn" - praženou pšenici(pražmo).

Poslední částí programu byla "Cesta kovů". Zkusili si rozdmýchat oheň ve výhni, roztavit cín a vytvořit si keltskou minci, kterou si odnesli na památku.

Podvečer prožili na zahradě místní sokolovny, která se stala i místem jejich noclehu. Opekli  špekáčky, zazpívali u ohně při kytaře, zahráli si míčové hry na hřišti.

Druhý den se vydali po stopách Keltů. Keltskou stezkou došli přes Strádovské Peklo do Hradiště u Nasavrk, do míst, kde stávalo keltské oppidum. Cesta zpět vedla přes hráz Křižanovické přehrady do Strádovské obory a zpět do Nasavrk.

Cesta autobusem zpět posloužila jako místo odpočinku po náročném dni, kdy vysoké teploty ubíraly síly všem účastníkům.

Myslím, že se výlet opravdu vydařil a věřím, že žákům zůstanou v hlavách jen hezké vzpomínky. 

                                      Mgr. Jana Dostálová

Poselství ukryté v květech

11. 06. 2023

Poselství ukryté v květech

Tuto soutěž vyhlašuje každoročně v květnu Památník Ležáky.  

Letošní zadání znělo vazby kytice pro babičky. Protože jsme měli vzpomenout na všechny babičky z malé kamenické osady Ležáky, moudré, staré ženy, které neměly snadný život.               I přes těžkou dobu během 2. světové války životem procházely bez jakékoliv zášti či hořkosti. Nikdy na nikoho nezanevřely a pro všechny lidi kolem sebe měly lásku a porozumění. Neznaly zahálku ani rozmarnost. 

Dívky ze 4. třídy vytvořili dvě květinové vazby, které do soutěže zaslaly.

                                                                Mgr. Jana Dostálová

Lidice pro 21. století

11. 06. 2023

Lidice pro 21. století

Letos se do mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století zapojili žáci 5. - 9. třídy. Soutěž probíhala přes internet, žáci vyhledávali informace v různých zdrojích (knihy, internet). Někteří vytvořili i esej na zadané téma.

V kategorii "O nejaktivnější školu"  se naše škola umístila na 2. místě.

Zástupci žáků z 8. a 9. třídy se 25. 5. zúčastnili slavnostního předání ocenění v Centru současného umění DOX v Praze.

Z Lidic nám poslali spoustu knížek s tématikou Lidic a druhé světové války, které obohatí knižní fond školní knihovny a potěší zájemce o tuto problematiku.

Součástí ocenění je i 50 volných vstupenek na vzdělávací program v Památníku Lidice.

 

                                                        Mgr. Jana Dostálová

Přehlídka dětských recitátorů

11. 06. 2023

Přehlídka dětských recitátorů

Letošní přehlídky dětských recitátorů v Chrudimi (16. 3.) e zúčastnila žákyně 4. třídy Evelína Hladká, která si odnesla Čestné uznání s postupem do krajského kola.

V krajském kole (13.4.) dosáhla na Čestné uznání.

                                                         Mgr. Jana Dostálová