Přejít k hlavnímu obsahu
x

Home

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim být každý den ještě lepší.

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

 

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání. Škola se nachází na okraji obce. Je obklopena zahradou, která je využívána jako zelená učebna. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Využíváme i budovu sokolovny nejen na cvičení, ale i pro různá kulturní vystoupení.

 

Budova školy je z konce 19. století. Postupně byla přistavěna jak část základní školy, tak i jídelna a škola mateřská.

Postupně ji uvnitř rekonstruujeme, je provedena generální oprava školní kuchyně, škola má vyměněná okna a je vybudována nová moderní učebna chemie a fyziky. Škola je vybavena osmi interaktivními tabulemi, má počítačovou učebnu a mnoho moderních pomůcek včetně sad pro výuku robotiky.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, realizovali jsme samostatný projekt OPVK, Šablony, projekty na rozvoj jazykových a čtenářských dovedností a posílení znalostí pedagogů ve výzvě OPVK č. 51. Byli jsme partnery SPŠCH v projektu krajských škol Pardubického kraje.

 

Nejnovější aktuality

Výsledky voleb do školské rady

30. 06. 2022

V souladu s §167 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) jsme pořádali volbu nového člena Školské rady na tříleté funkční období.

Výsledky voleb do Školské rady:

1. Laštůvka Petr, Kameničky - 3x

2. Novák Michal, Kameničky - 11x

3. Odvárková Barbora, DiS - 12x

4. Pérko Radek, Kameničky - 11x

5. Sadílek Roman, Kameničky - 23x

Do Školské rady na tříleté funkční období 2022 - 2025 z řad zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ byl zvolen pan Roman Sadílek, bytem Kameničky.

Omezení provozu školní družiny

24. 06. 2022

Upozorňujeme rodiče žáků, že od PONDĚLÍ 27. 6. 2022 bude omezen provoz školní družiny z důvodu rekonstrukce prostor školní družiny. Prosíme Vás proto o zvážení nutnosti odpoledního pobytu Vašeho dítěte ve ŠD.

Děkujeme za pochopení.

Odhlašování obědů

20. 06. 2022

Upozorňujeme rodiče a žáky, že od 29. 6. včetně neodhlašujeme obědy. Děkujeme za pochopení.