Přejít k hlavnímu obsahu
x

Home

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim být každý den ještě lepší.

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

 

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání. Škola se nachází na okraji obce. Je obklopena zahradou, která je využívána jako zelená učebna. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Využíváme i budovu sokolovny nejen na cvičení, ale i pro různá kulturní vystoupení.

 

Budova školy je z konce 19. století. Postupně byla přistavěna jak část základní školy, tak i jídelna a škola mateřská.

Postupně ji uvnitř rekonstruujeme, je provedena generální oprava školní kuchyně, škola má vyměněná okna a je vybudována nová moderní učebna chemie a fyziky. Škola je vybavena osmi interaktivními tabulemi, má počítačovou učebnu a mnoho moderních pomůcek včetně sad pro výuku robotiky.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, realizovali jsme samostatný projekt OPVK, Šablony, projekty na rozvoj jazykových a čtenářských dovedností a posílení znalostí pedagogů ve výzvě OPVK č. 51. Byli jsme partnery SPŠCH v projektu krajských škol Pardubického kraje.

 

Nejnovější aktuality

Piškvorkový turnaj

24. 05. 2023

https://www.youtube.com/watch?v=9uQF8Fh2r3g&ab_channel=AHPVIDEOHlinsko 

 

Krajské kolo OVOV

24. 05. 2023

Dne 15. 5. se v Moravské Třebové uskutečnilo krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Z okresního kola postoupilo naše družstvo (Antonín Adámek, Jakub Novák, Jan Žampach, Tomáš Popelka, Anežka Svobodová, Ludmila Žampachová a Růžena Vodičková) na patnácté pozici z šestnácti nominovaných týmů, ale na krajském kole se naši sporťáci zmáčkli a obsadili konečné 11. místo. Nebýt chyby rozhodčích, tak bychom obsadili dokonce 9. místo. Družstvo jsme museli doslova slepit, protože během 2 týdnů se z něj omluvilo 6 žáků. Je to odraz "ne"chuti dětí na sobě pracovat. Mezi jednotlivci si nejlépe vedli Jan Žampach 6. místem v kategorii 2011 chlapci a Růžena Vodičková 6. místem v kategorii 2010 dívky. Doufám v lepší časy:-) PN

Okresní kolo OVOV

24. 05. 2023

https://www.youtube.com/watch?v=w9TpmzNJLAk&ab_channel=AHPVIDEOHlinsko

ZŠ Kameničky - 6. místo