Přejít k hlavnímu obsahu
x

Home

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim být každý den ještě lepší.

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

 

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání. Škola se nachází na okraji obce. Je obklopena zahradou, která je využívána jako zelená učebna. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Využíváme i budovu sokolovny nejen na cvičení, ale i pro různá kulturní vystoupení.

 

Budova školy je z konce 19. století. Postupně byla přistavěna jak část základní školy, tak i jídelna a škola mateřská.

Postupně ji uvnitř rekonstruujeme, je provedena generální oprava školní kuchyně, škola má vyměněná okna a je vybudována nová moderní učebna chemie a fyziky. Škola je vybavena osmi interaktivními tabulemi, má počítačovou učebnu a mnoho moderních pomůcek včetně sad pro výuku robotiky.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, realizovali jsme samostatný projekt OPVK, Šablony, projekty na rozvoj jazykových a čtenářských dovedností a posílení znalostí pedagogů ve výzvě OPVK č. 51. Byli jsme partnery SPŠCH v projektu krajských škol Pardubického kraje.

 

Nejnovější aktuality

Úřední hodiny

04. 07. 2021

Úřední hodiny o prázdninách: pondělí 8 - 12 hodin.

Branný závod 2021

01. 07. 2021

V závěru školního roku jsme pro děti 5. až 8. třídy uspořádali branný závod, kterého se zúčastnilo 9 šestičlenných družstev. Žáci byli rozlosování předem napříč třídami, společně plnili uložené úkoly na 7 stanovištích rozmístěných na určené trase dlouhé cca 1,5 km. 

Vyzkoušeli si hod granátem na cíl, vyluštit šifru zapsanou morseovkou, střelbu ze vzduchovky, dopravní test, poznávání R a Ž, test ze zdravovědy včetně praktického ošetření poraněného kolene a zápěstí a následného transportu zraněného, chůzi na chůdách. Za nesplnění disciplíny či špatné odpovědi obdrželi trestné body, které představovaly minuty navíc k běžeckému času. Vyhrálo družstvo s nejrychlejším časem.  

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Závěr školního roku

30. 06. 2021

Milí žáci i zaměstnanci školy, přejeme Vám klidné a příjemné prožití prázdnin. Užijte si je hlavně ve zdraví, abychom se v září opět mohli sejít nabití energií a optimismem.