Přejít k hlavnímu obsahu
x

Home

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim být každý den ještě lepší.

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

 

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání. Škola se nachází na okraji obce. Je obklopena zahradou, která je využívána jako zelená učebna. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Využíváme i budovu sokolovny nejen na cvičení, ale i pro různá kulturní vystoupení.

 

Budova školy je z konce 19. století. Postupně byla přistavěna jak část základní školy, tak i jídelna a škola mateřská.

Postupně ji uvnitř rekonstruujeme, je provedena generální oprava školní kuchyně, škola má vyměněná okna a je vybudována nová moderní učebna chemie a fyziky. Škola je vybavena osmi interaktivními tabulemi, má počítačovou učebnu a mnoho moderních pomůcek včetně sad pro výuku robotiky.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, realizovali jsme samostatný projekt OPVK, Šablony, projekty na rozvoj jazykových a čtenářských dovedností a posílení znalostí pedagogů ve výzvě OPVK č. 51. Byli jsme partnery SPŠCH v projektu krajských škol Pardubického kraje.

 

Nejnovější aktuality

Východočeské muzeum

13. 11. 2022

20. 10. 2022 čekala žáky čtvrté třídy výprava do Pardubic.

Na programu exkurze byla výstava ve Východočeském muzeu na pardubickém zámku Lidé odvedle, na které si mohli žáci vyzkoušet, jak se žije vozíčkářům , lidem s postižením zraku a  sluchu. Výstava byla interaktivní, zkoušeli se z invalidního vozíku sbalit na výlet,  vybaveni slepeckou holí ze zakrytýma očima zkusili nastoupit do autobusu a zaplatit jízdné, vyluštit  tajenku brailovým písmem, poslepu s pomocí detektoru barev naplnit pračku stejnobarevným prádlem, vyrazit na vycházku do lesa a do města v absolutní tmě, nakoupit si suvenýry z dovolené, ale vybírat jen hmatem a spoustu dalších činností. Velmi poučné.

Odpolední program Tisknu, tiskneš, tiskneme se odehrál ve Východočeské galerii, kde si žáci vytvořili svůj obrázek grafickou technikou linorytu, poté si prohlédli výstavu lynoritů Ivo Křena.

                                                                                                                     Mgr. Jana Dostálová

Výstava hub Dědová

13. 11. 2022

14. 10. 2022 žáci čtvrté třídy vyrazili na výstavu hub v Dědové. Paní Daniela Liberecká  nám velmi zajímavě povídala o houbách, mykologii, pravidlech při sběru a zpracování hub. Připravila i malou poznávačku, ve které si žáci dobře vedli.

Cestou do školy jsme se pozorně dívali, posbírali jsme opravdu velké množství hub, neznámé druhy jsem zkusili určovat pomocí  aplikace Na houby. Ve třídě vznikl mykologický koutek. Překvapilo nás, kolik výstrusů na nás pod klobouky hub  v pondělí čekalo.

Houby jsme zkusili vyrobit z brambor, byly k nerozeznání od pravých, vyzdobili jsme jimi výklenek na schodišti. Vznikl tam „ školní les". Houby jsme si malovali technikou zapouštění  fix a anilínových barev.  V rámci slohu jsme napsali příběh o Frantovi a Pepovi, kteří se vydali do lesa.  Houbařskou sezónu jsme si moc užili.

                                                                                         Mgr. Jana Dostálová

 

 

Čtvrťáci poznávali Kameničky

13. 11. 2022

6. -18. 10. 2022

Čtvrťáci v říjnu poznávali Kameničky. Tedy místo, ve kterém se nachází naše škola.

Nejprve jsme zavítali do galerie Antonína Slavíčka, kde jsme si prohlédli nejen Slavíčkovy obrazy, ale  i obrazy dalších malířů, spojených s Kameničkami (Jaroslav Sodomka,  Josef Dvořák, Anna Dvořáková,Karel Wagner). Také seznámili s osobou  K. V. Raise, jeho románem Západ a páterem Josefem Pardusem.

Paní Tereza Hladká pro nás připravila velmi zajímavé seznámení s Křížovou cestou za kostelem, vyhledávali jsme , prohlíželi jsme si, četli jsme popisky a řešili jsme křížovku, tajenkou byl  umělecký kovář, autor Křížové cesty Pavel Tasovský.

Následovala prohlídka kostela Nejsvětější Trojice. Páter Jan Srnský nám pověděl něco málo o historii a výzdobě kostela (zaujalo nás, že i v kostele mají křížovou cestu) a pak nám dovolil prošmejdit místa, kam se člověk obyčejně nedostane. Podívali jsme se do  sakristie,  do farářových skříní - zvlášť dívky obdivovaly různě zdobené ornáty, do malého "skladiště" na zadní straně oltáře, ale také na kůr, kde nám paní Halamková představila varhany a všichni jsme si na ně mohli zkusit zahrát. Společně s doprovodem varhan jsme si zazpívali píseň Svatý Václave.  Před kostelem jsme našli hrob pátera Parduse.

Dále nás nohy donesly před dům, kde pobýval Antonín Slavíček a vyšlápli jsme si Volákův kopec. Připomněli jsme si, jak se  chováme v přírodní rezervaci.

Zavítali jsme na výstavu, která byla nainstalovaná pro oslavách 630 let o první písemné zmínky o obci na OÚ. Na fotkách mnozí našli své rodiče jako školou povinné žáčky, prarodiče zamlada, sami sebe na fotkách ze školky nebo  učitele či pana školníka..... z vystavených dokumentů jsme se dozvěděli , jak probíhal proces tvorby znaku obce a co znamenají jednotlivé zobrazené části. Pan starosta vyhověl naší prosbě, abychom se mohli podívat do jeho kanceláře.

V neposlední řadě jsme se pořádně vyřádili ve venkovní tělocvičně, až nás z toho svaly bolely.

Další částí bylo zpracování informací, kterých se nám během našeho putování po zajímavých místech obce dostalo. Ve škole visí námi vyrobený plakát, který i ostatním žákům představuje obec Kameničky.  Zpracovali jsme také myšlenkové mapy o Kameničkách. „Restaurovali " jsme Slavíčkův nejznámější obraz (dokreslovali jsme vynechanou část) „ U nás v Kameničkách", díky kterému snad není člověka, který by Kameničky neznal.

                                                                                                           Mgr. Jana Dostálová