Přejít k hlavnímu obsahu
x

V souladu s §167 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) jsme pořádali volbu nového člena Školské rady na tříleté funkční období.

Výsledky voleb do Školské rady:

1. Laštůvka Petr, Kameničky - 3x

2. Novák Michal, Kameničky - 11x

3. Odvárková Barbora, DiS - 12x

4. Pérko Radek, Kameničky - 11x

5. Sadílek Roman, Kameničky - 23x

Do Školské rady na tříleté funkční období 2022 - 2025 z řad zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ byl zvolen pan Roman Sadílek, bytem Kameničky.