Přejít k hlavnímu obsahu
x

Den Země

Žáci 4. třídy přišli s nápadem na "přespávačku" ke Dni Země. Oslovili jsme paní učitelku Kosařovou, která souhlasila a stala se našich odborným garantem. Akce se uskutečnila 21. -22. 4.

Na jejím začátku žáci provedli jarní úklid v Kameničkách. Nasbírali  4 obrovské pytle odpadu, za což si vysloužili pochvalu a odměnu od pana starosty.

Následovala vzdělávací část, která byla zaměřena na dentrologii a dentrometrii. Žáci pracovali s určovacím klíčem jehličnatých stromů, zjišťovali druhy stromů a školní zahradě, odhadovali a měřili různými technikami jejich stáří a výšku.

Poté v odborné učebně pracovali s mikroskopy a zkoumali příčný řež jehlicí borovice, vytvořili model letokruhů, vyrobili recyklovaný ruční papír (který později použili při výrobě přáníčka ke svátku matek), seznámili se s různými druhy dřev a možnostmi jejich využití.

V následujícím týdnu jsme v Čls laborovali, prováděli se jsme různá měření se vzorky dřev (váha, objem, hustota).

                                             Mgr. Jana Dostálová